Zarządzanie nieruchomościami MARGO

MARGO Zarządzanie Nieruchomościami

MARGO

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych to nasza misja.

Przedstawiamy Państwu ofertę na świadczenie usług zarządzania nieruchomością stanowiącą Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż zdobyta wiedza oraz doświadczenie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym podejściem do zagadnienia sprawia, że MARGO jest firmą, która gwarantuje Pańśtwu wysoką jakość świadczonych usług.

Wysokość wynagrodzenia za nasze usługi zależna jest bezpośrednio od indywidualnych cech budynku oraz wysokości kosztów utrzymania części wspólnych. Przy czym, pragniemy Państwa zapewnić, iż jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, a szczegółową strukturę zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną przedstawimy Państwu po udostępnieniu nam niezbędnych danych, w trakcie pierwszego spotkania.

MARGO działa zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami. Czynności zarządzania wykonuje licencjonowany zarządca nieruchomości, posiadający ubezpieczenie OC, zgodnie ze Standardami Zawodowymi Zarządcy Nieruchomości przyjętymi przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.