Zarządzanie nieruchomościami MARGO

MARGO Zarządzanie Nieruchomościami

Oferta

Mając świadomość jak bardzo złożone jest zarządzanie nieruchomościami firma MARGO wyodrębniła następujące grupy czynności:

Przejęcie nieruchomości w zarządzanie

Po podpisaniu umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną zaczynamy swoje działania od przejęcia nieruchomości od dotychczasowego zarządcy.
Gwarantujemy Państwu, że przy protokolarnym przejęciu nieruchomości nie pominiemy zgromadzenia wymaganych przez prawo dokumentów prowadzonych dla Państwa nieruchomości.

Zarządzanie technicznymi aspektami nieruchomości

Po przejęciu w obsługę Państwa budynku zatroszczymy się o jego dobry stan techniczny. W ramach obsługi przeprowadzimy niezbędne przeglądy techniczne, a także remonty.

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej

W ramach obsługi administracyjnej zadbamy o podpisanie korzystnych umów z kontrahentami obsługującymi Państwa Wspólnotę. Będziemy na bieżąco rozwiązywali problemy i pozostawali w osobistym, telefonicznym, e-mailowym, kontakcie z Zarządem Wspólnoty.

Rachunkowość Wspólnoty Mieszkaniowej

Zabamy również o płynność finansową Wspólnoty, o właściwe naliczanie zaliczek i racjonalizację kosztów. Zapewnimy prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej.